JJ Fashion Telekung 12 photo B

JJ Fashion Silk Telekung Color Design B

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd)  Vietnam Silk Telekung Design 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made by 100% White Vietnamese Silk, it’s very […] Read more

JJ Fashion Telekung 12 photo A

JJ Fashion Silk Telekung Color Design A

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd)  Vietnam Silk Telekung Design 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made by 100% White Vietnamese Silk, it’s very […] Read more

JJ Fashion - No 5-Telekung 60 Flowers A

JJ Fashion Silk Telekung 60 Flowers 5

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 5 : Vietnam Silk Telekung 60 Flowers : USD 34.00 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made by 100% […] Read more

JJ Fashion - No 4-Telekung Sulam Mas B

JJ Fashion Silk Telekung White Sulam Mas 4

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 4 : Vietnam Silk Telekung White Sulam Mas  : USD 32.00 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made […] Read more

JJ Fashion - No 4-Telekung Sulam Mas A

JJ Fashion Silk Telekung Black Sulam Mas 4

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 4 : Vietnam Silk Telekung Black Sulam Mas  : USD 32.00 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made […] Read more

JJ Fashion - No 3- Telekung 40 flowers A

JJ Fashion Silk Telekung 40 Flowers 3

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 3 : Vietnam Silk Telekung 40 Flowers   : USD 29.00 1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made by […] Read more

JJ Fashion - No 2-Telekung Bee's Nest Kerawang B

JJ Fashion Silk Telekung Bee’s Nest Kerawang 2

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 2 : Vietnam Silk Telekung Bee’s Nest Kerawang   : USD 28.00   1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is […] Read more

JJ Fashion - No 1-Telekung 8 Flowers A

JJ Fashion Silk Telekung 8 Flowers 1

JJ Fashion Vietnam (members of JJT Travel Vietnam Co Ltd) 1 : Vietnam Silk Telekung 8 Flowers   : USD 27.00   1 – Telekung 8 Flowers,          USD 27.00 2 – Telekung Bee’s Nest,         USD 28.00 3 – Telekung 40 Flowers,        USD 29.00 4 – Telekung Sulam Mas,        USD 32.00 5 – Telekung 60 Flowers,        USD 34.00 This Telekung is made […] Read more

Tag từ khóa: kem flan thiet ke web la gi | văn phòng ảo | văn phòng ảo quận 1 | văn phòng ảo quận 5 | văn phòng chia sẻ | văn phòng chia sẻ quận 1 | văn phòng chia sẻ quận 5 | cho thuê văn phòng | văn phòng cho thuê | cho thuê văn phòng quận 1 | cho thuê văn phòng ở quận 5 | văn phòng cho thuê quận 1 | văn phòng cho thuê tại quận 5| thanh lap doanh nghiep | thành lập doanh nghiệp | thanh lap cong ty | mở công ty | đăng ký giấy phép kinh doanh, khai báo thuế, kế toán kiểm toán văn phòng ảo | văn phòng ảo quận 1 | văn phòng ảo quận 5 | văn phòng chia sẻ | văn phòng chia sẻ quận 1 | văn phòng chia sẻ quận 5 | cho thuê văn phòng | văn phòng cho thuê | cho thuê văn phòng quận 1 | cho thuê văn phòng ở quận 5 | văn phòng cho thuê quận 1 | văn phòng cho thuê tại quận 5 thanh lap doanh nghiep | thành lập doanh nghiệp | thanh lap cong ty | mở công ty | đăng ký giấy phép kinh doanh, khai báo thuế, kế toán kiểm toán
 • Contact Us

  Address: 15, Hang Dieu, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam

  Company Email : james@jjttravel.com / joyce@jjttravel.com

  Sales Email : sales@jjttravel.com / jjt.travel.group@gmail.com / jj.fashion.vn@gmail.com

  Company Website : www.jjttravel.com http://jjttravel.blogspot.com / http://jjfashionvietnam.blogspot.com

 • Registration Newsletter

 • Online Support

  • joyce_jjttravel
  • thuyduong228

  JJT Travel Group Network

  facebook

  JJT Travel

  twitter

  JJT Travel

  B

  JJT Travel

  B

  JJ Fashion

  JJTT Halal Logo 2
  MATTA IATA PATA VITA LOGO 2014

logo